rozwody adwokat radca prawny

adwokat

rozwody Słupsk - Kancelaria adwokat Sławno świadczy kompleksowe usługi prawne zarówno dla klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych. W ramach świadczonej pomocy prawnej, Kancelaria oferuje: konsultacje i porady prawne, sporządzanie pisemnych opinii prawnych, sporządzanie pism procesowych, projektów umów oraz udział w negocjacjach, reprezentacja przed sądami wszystkich instancji, organami ściągania, organami administracji publicznej Kancelaria Adwokacka oferuje usługi i pomoc prawną, m.in. w zakresie: prawa cywilnego: praw własności i innych praw rzeczowych (ustalenie sposobu korzystania z rzeczy, zasiedzenie, wydanie, naruszenie posiadania, eksmisje, zniesienie współwłasności, służebności), prawa zobowiązań (zapłatę, odszkodowanie, wykonanie umów, rękojmię), prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku również w połączeniu z podziałem majątku wspólnego małżonków oraz zniesieniem współwłasności nieruchomości), prawa lokalowego (sprawy związane z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych oraz ochroną lokatorów), umów najmu i dzierżawy nieruchomości i lokali mieszkalnych i użytkowych, umów o dzieło i roboty budowlane, prawa gospodarczego: stała obsługa prawna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, dochodzenie roszczeń przedsiębiorców w sprawach o zapłatę, zakładanie i obsługa spółek handlowych, prawa administracyjnego - w tym reprezentacja przed organami administracji państwowej i samorządowej, odwołania od decyzji administracyjnych, reprezentacja przed sądami administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, prawa pracy. Bytów Słupsk